Tarotkaarten de tarotkaart

 

Tarotkaarten en tarotkaart legging

Tarotkaarten de tarotkaart. Het is en blijft onbekend waar en wanneer voor het eerst kaarten gebruikt werden om de waarheid te kunnen zien. De Egyptische beschaving of beschavingen uit het verre Oosten (wat nu China is) zijn een logisch  ijkpunt in de geschiedenis, aangezien deze culturen als eerste papier, dus kaarten, konden produceren.  Tevens waren het grootse rijken, met een sterk ontwikkeld spiritueel besef en vergaarde kennis van het occulte. Het is dus logisch te veronderstellen dat de hun vergaarde kennis van het occulte en de spirituele wereld vastgelegd werd op dit ‘ magische’  papier. In  Europa werden (pas) voor het eerst in geschriften speelkaarten genoemd in 1377.

Er mag veronderstelt worden dat speelkaarten gelijk gebruikt werden, naast spel en vermaak, om de waarheid te zien. Voordat de speelkaarten in omloop waren werden dobbelstenen met diezelfde redenen gebruikt. Om een voorbeeld te noemen; een worp van alleen maar zessen wordt  gezien als een slecht voorteken. Het eerste bekende boek dat zich richt op de kunst van het voorspellen met behulp van kaarten stamt uit het begin van de 16e eeuw (1505 -1510 ong.). Rond deze periode werd de Tarot, zoals we deze vandaag de dag kennen, ook voor het eerst genoemd.

Tarot bestaat uit 78 kaarten, verdeeld in twee groepen. De zogenoemde grote arcana bestaat uit 22 kaarten. De overige 56 kaarten symboliseren de kleine arcana. De grote arcana toont de spirituele reis die een mens (kaart: de dwaas, met getalswaarde 0) maakt in zijn/haar leven en de lessen die hierbij geleerd moeten worden. Astrologie, numerologie en de symboliek van de afbeeldingen spelen hierbij een hele grote rol. Als men de 12 sterrenbeelden optelt bij de 10 heersende planeten van de astrologie, dan komt men uit op 22, exact het aantal kaarten van de grote arcana.

De kleine, 56 kaarten, arcana van de Tarot vertegenwoordigen de vier elementen waar uit alle spirituele energie is opgebouwd. Vuur, water, lucht en aarde worden in de Tarot als staven, bokalen, zwaarden en pentakels getoond. Vertaald naar de dagelijkse gang van zaken uiten deze elementen zich als creatie/activiteit, emotie/liefde, verstand/conflict en geldzaken/carrière. Ook in de reguliere speelkaarten die wij kennen is deze symboliek terug te vinden, in de vorm van klaveren, schoppen, harten en ruiten.

Vandaag de dag bestaan er vele vormen van de Tarot, allen benaderen het lezen van de waarheid vanuit verschillende perspectieven. Of dit bijvoorbeeld Zen, de Egyptische magie of Engelen-energie is, allen werken ze met de grote en kleine arcana principes. De meest belangrijke vraag omtrent de Tarot blijft of een paragnost ofkaartlezer de toekomst kan zien door de kaarten te interpreteren. De enigste manier om daar achter te komen is dat de vragensteller zich allereerst openstelt en de postmoderne sceptische houding ten opzichte van de Tarot loslaat.  Met andere woorden; niet het ego in de weg laten zitten van de onderbewuste processen die de Tarot in ieder losmaakt en vertrouwen in de oeroude levenswijsheden die in de Tarot verborgen liggen. Elk mens zal ander er een persoonlijk waardeoordeel over uitspreken.

De kaarten van de Tarot zijn een uiting van spirituele opvattingen, symboliek, kennis en energie. De paragnosten van Astroreading.nl, die zich bekwaamd hebben in deze tak van spiritualiteit, kunnen u vele nieuwe verhelderende inzichten bieden over uw eigen leven en de factoren die een belangrijke rol daarin spelen.

Astroreading.nl