Paranormaal, paragnosten en mediums

Paranormaal, paragnosten en mediumsBijna iedereen weet dat het paranormale bestaat maar heeft geen idee hoe dit tot stand komt. Voordat een korte uitleg hierover wordt gegeven eerst even wat begrippen op een rijtje:

Telepathie: het vermogen om een gedachten van een ander op te pakken of naar een ander uit te zenden, dit kan zowel op heden, verleden en/of de toekomst betrekking hebben.

Psychometrie: het door middel van een foto of voorwerp doorgeven van indrukken, boodschappen enz. De energieën van de persoon zit er nog aan en heeft dus een geleidende betekenis.

Helderziendheid: betekent het zien in helderheid waarmee wordt aangegeven dat de persoon in kwestie beelden uit een dimensie kan waarnemen of een entiteit kan waarnemen of zien opbouwen van niets naar zichtbaar worden.

Er kan een contact ontstaan tussen de helderziende en de intelligentie waarbij er gegevens worden uitgewisseld die de helderziende dan doorgeeft aan de persoon.

Medium: begrippen die feitelijk hetzelfde betekenen, alleen praktisch verschillend zijn. Paragnost, helderziende, waarzegger:

Het medium is in staat om via een gids (engel) of via een overledenen informatie binnen te krijgen en dit door te geven. Vaak krijgt het medium ook beelden binnen via het” derde oog” te vergelijken met filmbeelden waarvan er als het ware op het netvlies wordt ingebrand. Het medium is een doorgeefluik die de verkregen informatie op een zo goed mogelijke manier probeert te vertalen en naar buiten brengt.

In feite zijn we allemaal paranormaal begaafd maar ons levenspad moet als doelstelling hebben om als medium aan het werk te gaan en we moeten de bereidheid hebben de pieken en dalen te ondergaan die dit werk met zich meebrengt.

Ook moeten we niet op financieel gewin uit zijn. Het is een gave waarmee je een normale boterham mee kunt verdienen. Er word vaak gezegd dat je voor je gave niks mag vragen, maar tennis en topvoetballers,  hebben deze gave ook meegekregen, als dat geen gewin is? Een paranormaal begaafde geeft wat en mag er ook wat voor terug vragen

Binnen het paranormale hebben wij bij astroreading.nl verschillende talenten te weten:

Paragnosten-mediums-helderweten-heldervoelen-helderzienen-helderhoren-helderruiken

Niet een ieder is in staat deze talenten te ontwikkelen, maar heldervoelendheid is iets wat we allemaal bezitten. Juist die heldervoelendheid stelt ons in staat om dieper bij ons zelf naar binnen te gaan en ons in diepte beter te leren en zodoende onze plaats en doel in onze huidige reïncarnatie beter te Ieren begrijpen en actiever met ons bezig te gaan.

Een trance is een dissociatief verschijnsel waarbij iemand een ander bewustzijnsniveau heeft. Wie in trance is, is minder gevoelig voor prikkels van buitenaf, maar is niet bewusteloos en slaapt ook niet. Het persoonlijk identiteitsgevoel kan verminderd zijn.

Er zijn verschillende manieren waaronder iemand in trance kan raken. Het verschijnsel kan bijvoorbeeld optreden bij een tekort aan slaap, koorts, ondervoeding of medicijnen gebruik.

In bepaalde gevallen beschouwt men een trance als gewenst, omdat de toestand wordt gezien als een “poort naar het onbewuste”. Hypnose kent bijvoorbeeld een aantal technieken om mensen in trance te brengen. Ook bij verschillende vormen van meditatie kan een trance optreden.

Een trance kan ook worden ervaren als religieus fenomeen. Bij sjamanisme en van oorsprong West-Afrikaanse religies worden bijvoorbeeld vaak mensen in trance gebracht. Ook bij het bidden in de islam en het christendom treedt weleens een lichte trance op.

Overigens is trance een alledaags verschijnsel. Iedereen die wel eens helemaal verdiept is in een boek kent het of althans maakt het mee. Want ook dan treden tranceverschijnselen op: je hebt even wat minder aandacht voor je omgeving, en ben je helemaal geconcentreerd op jezelf. Ook als je vaak dezelfde weg aflegt per auto of fiets treedt soms vanzelf een trance op: je merkt dan ineens dat je een heel stuk weg “gemist” hebt. Terwijl je ook weet dat als er zich iets ongewoons zou hebben voorgedaan je meteen weer helemaal attent zou zijn geweest.

Trancegevoeligheid

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend, dat er grote individuele verschillen zijn tussen mensen in hun vermogen om zich in hun verbeelding, in een soort trancetoestand, allerlei dingen voor te stellen. Sommige mensen zijn nu eenmaal meer fantasie virtuozen dan anderen. Als zij zich in hun verbeelding iets voorstellen, zien zij dat zo helder voor zich, alsof het op dat moment echt gebeurt.

Net zoals de mate van intelligentie sterk verschilt tussen de ene en de andere mens, is ook het vermogen om in trance te raken een eigenschap, waarin een groep mensen heel sterk kan verschillen. Binnen een gemiddelde groep christenen kunnen we dus ‘fantasievirtuozen’ aantreffen, maar ook mensen, die van nature heel ‘nuchter’ zijn, overigens heeft trancegevoeligheid niets te maken met intelligentie; een intelligent persoon, die zeer trance gevoelig is, kan zich van alles laten wijsmaken, terwijl een wat minder intelligent persoon zich toch veel minder laat wijsmaken, omdat hij minder suggestibel is.

Mensen, die trancegevoelig zijn, zijn vaak ook erg suggestibel. Anderen kunnen hen, omdat ze zo makkelijk in een toestand geraken, waarin hun logisch denkvermogen wordt uitgeschakeld, heel gemakkelijk van alles aanpraten. Uit de geschiedenis van de psychiatrie is bekend, dat er vanaf de achttiende eeuw vele hypnotiseurs waren, die mensen bëinvloeden. Men liet mensen bepaalde rollen spelen en men trachtte zieke mensen via suggestie te genezen. Dergelijke vertoningen golden zelfs als vormen van publieksvermaak op kermissen en in theaters.

Duidelijk is allang, dat dit met een bepaalde groep mensen goed lukt.

Zo kunt u met al uw vragen terecht bij de mediums en paragnosten van Astroreading.nl