Lichtwerkers Gidsen en Helpers

Lichtwerk, gidsen, helpersLichtwerkers, Gidsen en Helpers. Wat zijn het en wat betekenen ze voor ons op het aardse.

Lichtwerkers

Lichtwerkers sturen met hulp van hun gids of meerdere helpers aards gebonden zielen terug naar ‘huis’. Dat wil dus zeggen dat ze weer terugkeren naar gene zijde. De plek waar iedereen weer naartoe gaat als hij/zij overlijdt. Zodra een mens op zijn sterfbed ligt, dan zijn ze boven al bezig met het loshalen van het astrale lichaam.

Deze persoon ervaart dan sterfbedvisioenen. Ze vangen een glimp op van gene zijde en voelen dat hun tijd is gekomen. Dit proces kan weken duren. Iedereen heeft een koord dat een verbinding is tussen het fysieke en astrale lichaam. Als men overlijdt, dan wordt dit koord doorgeknipt. En wordt het fysieke lichaam losgelaten. Dan ben je klaar om over te gaan naar de gene zijde. Waar al je overleden vrienden, familie en kennissen op je staan te wachten om je te begeleiden. Ook je gids is er.

Lichtwerkers begeleiden je naar gene zijde

Zij willen je meenemen en helpen met de overgang. Ze zullen je vertellen om met hun mee te komen. Naar de plek waar liefde, rust, en vrede is. Ze blijven net zo lang volhouden. Als de ziel echter blijft weigeren om mee te gaan. Dan zullen ze niet langer blijven doorgaan met het helpen. Ze laten de ziel met rust. Hoewel zij graag wilden dat de ziel mee gaat, kunnen zij er niks meer voor doen. De ziel blijft aards gebonden, omdat dit de keuze was van hemzelf. Hij wou niet mee naar het licht. De ziel doolt nu rond op aarde en zit vast in het aardse denken. Langzaam voelen ze zich alleen willen ze toch naar het licht.

Hoe gaat een dwalende ziel naar het licht

Maar hoe doen ze dat? Er is geen licht en geen gids, etc. meer. Die hem zou kunnen helpen. De ziel is verward en weet niet wat er moet gebeuren. Wat gaat zo’n ziel nou precies doen? Ze gaan aandacht zoeken bij de levenden. Meestal mensen die een spirituele instelling hebben. Dit weten ze en voelen ze. De ziel kan tot slot in huis gaan zitten. En contact leggen via dromen of andere signalen. Maar de mensen in huis weten niet hoe ze deze aandachtzoeker(s) moeten helpen.

We voelen dwalende zielen om ons heen

Mensen schakelen meestal hulp in van mediums, waarna de ziel uiteindelijk toch verder geholpen kan worden. Er zijn zielen die gaan direct door naar boven. Maar er zijn ook zielen die er nog niet klaar voor zijn. Dit kunnen verscheidene redenen hebben. Deze zielen hebben hun taak nog niet volbracht hier op aarde. Ze hebben het gevoel dat ze iemand in de steek hebben gelaten. Of ze zijn nog niet klaar om dood te gaan. Hebben moeite hun fysieke lichaam los te laten. Zijn bijzonder veel gehecht aan een plek waar ze toen leefden. Er kunnen veel redenen zijn voor een aards gebonden ziel. Maar gelukkig zijn wij er om ze te helpen!

Lichtwerkers, als mediums en paragnosten, blijven dwalende zielen begeleiden

Met hulp van Lichtwerkers kunnen zij veilig overstappen naar de andere kant waar ze horen te zijn. Door middel van gedachten (telepatisch) praten we met deze ziel(en). En vertellen hem dat het nu tijd is om over te gaan. Sommige zijn emotioneel en zitten nog in het aardse denken. Ze kunnen niet verder, omdat zij bv. hier iets niet hebben afgemaakt. Of omdat ze nog niet klaar waren voor hun dood. Er zijn nog meerdere redenen.

Lichtwerk is zoveel meer dan begeleiden naar gene zijde

Lichtwerk heeft niet alleen maar te maken met het helpen van overledenen naar het licht. Ook op aarde ben je de mensen behulpzaam. Je geeft verlichting en probeert ze rust te brengen. Lichtwerkers werken vanuit liefde en zorgen ervoor of proberen dat de mensen zich goed voelen en hebben. En wat meer houvast te geven, meer rust, meer balans en zelfvertrouwen. Lichtwerkers, gidsen en helpers zijn vaak mediums en paragnosten, die je vindt op een spirituele website als Astroreading.