Astrologie en sterren

Astrologie en sterrenAstrologie? Het staat in de sterren geschreven!!  Sinds mensenheugenis kijkt men ’s nachts omhoog naar de hemel die gevuld is met sterren. Duizenden fonkelende lichtjes laten ons doen beseffen dat we klein en nietig zijn in een geheel dat groter is dan we ooit kunnen omvatten. Dit besef maakt ons allemaal gelijkwaardige kinderen van de kosmos en de sterren. Zij waren er lang voordat er mensen waren, en ze zullen nog steeds de duisternis verlichten nadat de mensheid is verdwenen.

“Het staat in de sterren geschreven” is een spreekwoord dat vaak gebruikt wordt als men een gevoel heeft dat het lot iets heeft bepaald, dat het lot vaststaat. Dat datgene wat speelt op een bepaalde manier ‘moet’ gebeuren. De kunst de sterren en planeten te lezen en de energie van deze te kunnen gebruiken voor spirituele en voorspellende inzichten noemt men ook wel astrologie.

Alle aardse culturen maken/maakten hier gebruik van. De meest bekende is misschien nog wel de Maya kalender, maar ook Stonehenge in Engeland en de voorspellingen van Nostradamus zijn klassieke voorbeelden van toegepaste astrologie. Een ander mooi voorbeeld zijn de piramiden van het oude Egypte. Deze staan exact gelijk aan de sterrenhemel zoals deze er tienduizend jaar geleden uitzag.

Pythagoras vergeleek de principes van muziek en tonen (trillingen oftewel frequenties) vaak met astrologie. Planeten, sterren en hemellichamen zenden allemaal hun eigen frequenties de kosmos in, en deze trillingen bereiken natuurlijk ook aarde waardoor ze het leven hier beïnvloeden. Omdat het heelal in principe eindeloos is, zijn er triljoenen keren meer frequenties om heen ons heen, dan de trillingen die wijzelf produceren. Hierdoor kan je stellen dat wij maar een beperkte ‘controle’ hebben over ons leven en dat ons leven letterlijk door de sterren en planeten bepaald wordt.

Sommige paragnosten en mediums van astroreading.nl maken gebruik van astrologie en het daaruit voortvloeiende numerologie om hun gaven beter te focussen en/of te versterken. Allen maken echter gebruik van de kosmische energie die overal om ons heen is maar ook in onszelf. Dat maakt alle paragnosten tevens een beetje astroloog, elk op zijn of haar eigen manier.

Pas aan het einde van de 17e eeuw begon astrologie geloofwaardigheid te verliezen door de opkomst van de moderne wetenschappen. Tot die tijd waren de stand van de planeten en sterren een alom geaccepteerd middel om inzichten te verkrijgen in alle rangen en standen van de maatschappij. Gelukkig is er een ommekeer gaande en wordt er weer steeds vaker toevlucht en raad gezocht bij spirituele beoefenaars secu paragnosten. Zeker nu het westers-economisch denken en de bijbehorende onverzadigde materiële expansiedriften blijken te falen.
Er blijkt toch wel degelijk waarheid in de sterren te staan, en steeds meer mensen beginnen het vertrouwen hierin, stammende uit de oudere tijden, te (her)ontdekken.