Helderzienden

Helderzienden en de kosmische energie, Helderzienden en de kosmische energie  Het woord helderzienden verklapt eigenlijk al zijn eigen betekenis , de waarheid zien zonder vertroebeling van het lichaam, de geest en het menselijk ego. Water dat schoon en zuiver is, waar je dwars door heen kan kijken word ook helder genoemd. De kosmische energie die ons allen  Een helderziende, die bovengemiddeld in contact staat met de zuivere energie van de kosmos, uit soms zijn/haar gaven door middel van helderziendheid. Deze kosmische energie wordt vanuit oosterse religies en filosofieën ook wel prana, chi of ki genoemd.

Er bestaan ruwweg drie soorten van helderziendheid; het verleden, de toekomst en/of het heden zien. Vanuit dit perspectief kan er gelijk een link worden gelegd naar de diversen (kaart)orakels die sommige paragnosten van astroreading.nl gebruiken. De verleden-heden-toekomst legging is één van de oudste, meest beproefde en meest krachtigste manieren om een betrouwbaar consult te bieden.

Soms kan men het werk van een helderziende verwarren met het toepassen van telepathie. Bij het toepassen van telepathie wordt er een gevoel of gedachte van iemand die niet bij je in de buurt is overgebracht. Ook een helderziende kan gevoelens op afstand waarnemen, echter kunnen zij ook beelden, situaties en gebeurtenissen in het heden, verleden en toekomst waarnemen. In beide gevallen wordt er veelal geen gebruik gemaakt van hulpmiddelen.

Een goede manier om helderziendheid te omschrijven is het samensmelten van alle zintuigen, tot er een allesoverheersende zintuiglijke gewaarwording overblijft. Tijd, ruimte en formaten vallen weg en enkel beelden blijven over. Wellicht verklaard dat waarom sommige helderzienden hun sterkste beelden tijdens hun slaap, gedurende de REM/droom fase, binnenkrijgen. Tijdens deze fase is de gebruikelijke zintuiglijke werking van het lichaam immers uitgeschakeld.

De eerste officiële vastgelegde casus van helderziendheid stamt uit 1784. Voor deze tijd werd deze kunst al ruimschoots beoefend door onder andere sjamanen, medicijnmannen en andere spirituele helers. Dit werd gedaan door bijvoorbeeld in trance te raken en de visioenen te delen. Gedeeltelijk waren deze visioenen gericht op de toekomst, maar ook werden er gebeurtenissen in de het verleden en de tegenwoordige tijd op afstand waargenomen. Gedurende de Koude Oorlog gebruikten zelfs beide grootmachten (VS en Sovjet-Unie) helderzienden, om militaire installaties van elkaar te bespieden,die vanuit spionagevliegtuigen niet goed waarneembaar waren.

Eén van de meeste bekende helderzienden is Pieter van der Hurk (1911-1988). Deze internationaal bekende paragnost verkreeg zijn helderziendheid nadat hij uit een coma ontwaakte, waarin hij was beland door een ongeluk met een ladder. Hij vergeleek  zijn coma ervaring met een televisie in zijn geest, die hem steeds beelden liet zien. Zijn gaven waren echter grillig en hij had ze niet onder controle. Hierdoor scoorde hij tijdens sommige universitaire wetenschappelijke experimenten 90 procent accuraat en tijdens andere geen enkel procent.

Door de jaren heen zijn er buitengewoon veel gevallen van helderziendheid vastgelegd, evenals duizenden wetenschappelijke experimenten uitgevoerd om bewijzen te leveren. Sommigen met succes, anderen niet. Het blijft natuurlijk een gegeven dat je buitenzintuiglijke gaven moeilijk kan aantonen met testen, die gemaakt zijn door mensen die deze gaven zelf niet bezitten. Een feit is wel dat helderzienden vandaag de dag nog steeds worden ingezet om vermiste personen en/voorwerpen op te sporen en andere waarheden aan het licht te brengen.

Helderzienden van astroreading.nl voor inzichten en een eerlijk antwoord!!