Chakra’s en het zonnechakra   

Chakra's en het zonnechakra    Er is een chakra dat het Zonnechakra wordt genoemd, en dat 26.000 jaar heeft geslapen. Dat is bovendien de tijd waarin een Grote Plejadische cyclus verstrijkt

Dit chakra draagt bij aan het evolutionaire ontwikkeling van de natuurlijke ziel. Laten we voorop aannemen dat er meerdere typen wezens/soorten c.q. meerdere soorten geaardheid zijn zoals zielsgeaardheid, dierlijke geaardheid, seksuele geaardheid, menselijke geaardheid etc.

Het Zonnechakra is de spirituele geaardheid, het is de bron van energie en licht dat de Aarde voedt.

Dit chakra stond 26.000 jaar in de ‘sluimerstand’ omdat het menselijk intelligentie er nog niet klaar voor was. Het chakra wordt nu geactiveerd omdat de mensheid in staat wordt geacht die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Er is een connectie tussen het Zonnechakra en de leeuwen, in het bijzonder met de Gouden Leeuwen, die de Hoeders zijn van het Zonnechakra zijn en de mensheid bijstaan in haar zielegroei. Deze dieren zijn hier om te helpen bij de Leer van de Waarheid. Ze ondersteunen tevens het 8e chakra, het keelchakra en het sacraalchakra, overigens zijn ze er om het Zonnechakra te activeren. De Leeuwen leren ons de waarheid te brullen (keel) en in die waarheid blijven staan. (sacraal) Ze leren ons de waarheid te respecteren. Ze werken met 26 Meesters van Licht, en samen vormen ze een Licht Netwerk dat op 8/8/2003 geactiveerd en op Aarde verankerd is.

De 26 Meesters van Licht die de Leeuwen assisteren zijn onder andere Heer Sian, Heer Ra, Heer Soltec, Heer Maitreya en ik zelf Heer Kuthumi lal Singh. Wij vormen een Netwerk dat het activatie proces dat in feite al in juni 2003 begon van de grond te helpen. Dit proces zal uitnodigen om diep naarbinnen te gaan en naar de motivaties te kijken die je gedachten en je handelingen aansturen. Dan begrijpen jullie wellicht wat je motiveert en uit welke bron die motivatie voortkomt.

Dit proces helpt jullie je eigen identiteit te bouwen en bevordert je visie in het waarom je op Aarde bent en met welk doel je bent gekomen. Vergeef je zelf voor wat er in het verleden is gepasseerd en vergeef het ook anderen. Laat het verleden los, en de pijn die daaraan inherent is, behoudt evenwel de wijsheid die je hebt opgedaan. Oude pijn meedragen in het Hier en Nu beperkt je reis, en schept spirituele verlamming of uitstel voor het lager zelf.

Dus als je merkt dat iets je tegen houdt, weet dan dat het op angst is gebaseerd, misschien wel de angst om in dezelfde valkuilen te stappen… Je kunt beter van die ‘fouten’ leren en voortgaan, dat geeft je de kans die lessen in eigendom te nemen, waardoor je reis sneller zal gaan.

Er bestaat een aardige oefening om die lessen versneld in eigendom te nemen. Schrijf over je verleden; de goede dingen en de uitdagingen die je ontmoette. De uitdagingen zijn die waarin je de lessen leerde en mogen niet als fouten beschouwd worden. Het Zonnechakra is een katalysator en zal daaraan werken. Wanneer je alles hebt opgeschreven, lees je het door met gevoel; ervaar je woede weer, je schaamte, je angsten en je schuldgevoelens etc. en markeer ze met een rode highlighter. daarna ervaar je ook de vreugde en de verrukking, het geluk en de opwinding etc. en markeer die met een groene highlighter.
Begin daarna met de rood gemarkeerde emoties. Roep de 5 Meesters van Licht op die hierboven worden genoemd, en stel je voor dat ze in een cirkel om je heen komen te staan. Jij staat dus in het centrum van die cirkel met aan iedere zijde een Leeuw; links een mannetje en rechts een vrouwtje. Leg je handen op hun rug, voel haar vacht en zijn manen, en laat je één worden met hun ademhaling.

Zeg dan in gedachten: “Het is mijn oprechte intentie om uit Vrije Wil de oude pijn met betrekking tot… (lees hardop de rood gemarkeerde regels) los te laten”

Vraag dan of het Licht en de warmte van het Zonnechakra in je lichaam geactiveerd wordt. Dit zal een Zon Aura om je lichaam creëren. Trek in gedachten die energie in je lichaam en visualiseer hoe je door die warmte omwikkelt wordt. Stel je voor hoe je hele lichaam verzacht, hoe alle cellen opengaan en de oude pijn los laten, wees je er terdege van bewust dat dit oude patronen en overtuigingen zijn. Blijf in dit Zon Licht staan tot je gevoel aangeeft dat het genoeg is. Vraag de Leeuwen om je te zegenen met een boodschap. Lees dan nog een keer op wat (de rood gemarkeerde regels)  je los laat, en zeg nu hardop welke positieve eigenschappen je ervoor in de plaats zet.

Dank de aanwezige Meesters van Licht en de Gouden Leeuwen en breng je bewustzijn weer in het Hier en Nu binnen je fysieke lichaam.

Gedurende ongeveer 7 tot 14 dagen kun je je emotioneel voelen, niet elke dag, maar in die periode kan het voorkomen. Laat het stromen, vecht er niet tegen. Lees regelmatig de rood gemarkeerde emoties en streep door wat je verwerkt hebt. Indien nodig herhaal je de oefening voor enkele koppige overtuigingen. Neem de tijd om aandacht te schenken aan, en vreugde te putten uit je kwaliteiten; je uniekheid, je kracht, je mededogen etc. Wees dankbaar voor hetgeen je reeds hebt bereikt. De gewoonte om dankbaar te zijn, houdt je open voor de manifestatie van Overvloed. Uitdagingen zijn bedoeld om je lessen te leren en geestelijk te groeien.

Het werk met de Leeuwen is je verbinden met de Waarheid van deze dieren, als ook de Waarheid van je Zelf, die als het ware door de Leeuwen wordt gespiegeld. Dieren dragen geen masker zoals mensen doen, ze laten je simpel de waarheid zien die in je hart leeft.

Het Zonnechakra brandt zich door de sluier van illusie een weg van je huidige beperkte zelf naar je Hoger Zelf, en helpt je het verleden los te laten. Dit zorgt ervoor dat je energie opgenomen kan worden in je Ziel Ego, dat is niet het Aarde Ego, die aan jouw eigen Goddelijke Plan werkt, en vertrouwen brengt.

Het Zonnechakra breekt de muren van weerstand en verdediging af, en brengt je ware scheppingskracht naar boven. Een scheppingskracht die je nooit eerder hebt ervaren, en waarvan je tot dan toe niet eens wist dat die bestond of hoe buitengewoon die wel was!

Ontwaak voor de kracht van deze wezens (Leeuwen, Olifanten, Dolfijnen etc.) ze zullen je gids zijn binnen het Goddelijk Plan.

Iedereen is een katalysator, jullie die dit lezen zijn dat ook. Jullie zijn allemaal Leiders van Licht, en door je ontwaken naar meer Waarheid (van een groter Lichtgehalte) kunnen jullie anderen helpen angst los te laten.

Mocht je denken dat dit angstsyndroom wat overdreven klinkt, sta dan eens stil bij de miljoenen of miljarden die de verzekeringsmaatschappijen jaarlijks opstrijken.

ullie zijn de sleutel waarmee je kinderen en kleinkinderen hun Zonnechakra volledig open kunnen houden om met Moeder Aarde in de Gouden Eeuw te komen.

Het Zonnechakra bevindt zich tussen het wortelchakra en het sacraalchakra. De activatie van het Zonnechakra kan bij een vrouw de fysieke ervaring geven van de beweging van een ongeboren kind. Bij mannen kan het jeuk genereren, of het gevoel van vlinders in de buik. Overigens zal dit voor elk persoon anders zijn.

Het Zonnekristal zal in grote mate bijdragen aan het in balans houden van dit chakra gedurende de komende tijd.

Het Zonnekristal of Zonnesteen moet niet verward worden met de Aventurijn zonnesteen.

De Zonnesteen die we bedoelen is doorschijnend roodbruin met iriserende insluitingen. Dit kristal is een brenger van Licht voor hart en ziel.

Sommige onder jullie vragen zich wellicht af wanneer de Christus wederkeert. Met de activatie van het Zonnechakra is de Christus dichter dan ooit in de buurt. Iedereen is een Christus als hij/zij zich opent voor die Leven brengende energie. De Christus in jullie zal authentieker worden naarmate je Hoger Zelf authentieker wordt.

Wees je ervan bewust dat de Christus energie of Christusbewustzijn veel en veel ouder is dan de naam Jezus Christus doet vermoeden.

Jullie zullen gaan inzien wat het betekent om het ‘Woord van God’ te verspreiden via acties, daden en handelingen, als je inziet dat dadenmeer spreken dan woorden.

Astroreading.nl