Helderziend medium

Helderziend mediumHelderziende medium kan buitenzintuigelijke wijze beelden zien, Een helderziend medium kan objecten en visioenen zien. Het is een paranormaal verschijnsel dat een helderziend medium op buitenzintuigelijke wijze beelden ziet van gebeurtenissen die zich op een andere plaats of in een andere tijd presenteren. Het kan hierbij gaan om belevenissen van zowel het nu of het verleden als de toekomst. Een persoon die buitenzintuigelijke beelden ziet van gebeurtenissen wordt een helderziende of paragnost genoemd. Waarom een helderziende direct een paragnost wordt genoemd, wordt helder bij de uitleg van het begrip ‘paragnost’. De term helderziendheid lijkt tamelijk ongelukkig te zijn gekozen, gezien het woord ‘helder’ vaak niet van toepassing is. De beelden zijn vaak nogal vaag en vaak zonder feitelijke details.

Paragnost,  Deze term kan dus op herhaaldelijk ‘heldere’ zaken duiden dan enkel helderziendheid. Waar het bij een helderziende gaat om het kunnen zien van belevenissen die zich op een andere plaats of andere tijd afspelen, hoeft het bij een paragnost niet direct te gaan om het zien van sommige beelden. Een helderziende is een paragnost, maar een paragnost hoeft niet meteen een helderziende te zijn.  Behalve  zien kan men voelend, wetend, horend, ruikend of bijvoorbeeld proevend zijn. De paranormale waarnemingen gebeuren bij ieder op zijn eigen manier. Een paragnost is dan ook een brede term die gebruikt wordt voor iemand die helderziend, helderwetend, heldervoelend, helderhorend of helderruikend is. Ook een combinatie van diverse vaardigheden is mogelijk. De naam paragnost wordt vaak gebruikt als overkoepelende term, voor een persoon die beweerd paranormaal begaafd te zijn.

De naam medium duidt op een gave waardoor een medium denkt communicatie te krijgen met de geest van overledenen, engel, demon of andere entiteiten. Binnen het spirituele wordt de term medium gebruikt om er personen mee aan te duiden die boodschappen van overledenen kunnen doorgeven aan nabestaanden. Een medium kan gezien worden als een boodschappen van geesten, zoals je telefoon het doorgeefluik (medium) is voor wat degene aan de andere kant van de lijn zegt. Het medium krijgt bijvoorbeeld gevoelens, beelden, woorden of zinnen door van een overledenen. Vaak kan het moeilijk voor het medium zijn om dit onder woorden te brengen, omdat sommige ‘boodschappen’ symbolisch bedoeld zijn. Dit verklaart waarom een medium soms iets roept en iets probeert te achterhalen, wat bij mensen die niet geloven vaak overkomt als ongeloof waardig.

Het verschil tussen een medium en paragnost.

Paragnost is een brede term die wordt gebruikt voor mensen die helderziend, helderwetend, heldervoelend, helderhorend of helderruikend zijn, of een combinatie van deze bekwaamheid. Helderziendheid is dus slechts één vaardigheid die een paragnost kan bezitten. Een medium heeft dezelfde kenmerken als een paragnost, echter kan een medium daarnaast ook nog contact maken met overledenen. Een medium is dus altijd een paragnost, daarentegen een paragnost is niet altijd een medium. Anders gezegd: een medium is een paragnost die kan communiceren met overleden, en een paragnost doelt op een helderziende of een persoon die een andere ‘heldere’ vaardigheid bezit. Deze heldere vaardigheid betreft het zesde zintuig van de persoon, die eigenlijk iedereen heeft. Echter, niet bij iedereen wordt dit zesde zintuig ook jammer genoeg echt ontwikkeld. De ontwikkeling van paranormale gaven vereist een bewuste manier van leven.